Du er her:  Velkommen

Velkommen

Prædiken til påskedag over Mat. 28,1-8

Jesu opstandelse

v1  Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. v2  Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. v3  Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. v4  De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. v5  Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. v6  Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. v7  Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«   v8  Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.

 

”Påskeblomst hvad vil du her” v.3 har hele 6 spørgsmålstegn – sådan er det med opstandelsen – fup eller fakta – liv efter døden eller ej – spørgsmålstegnene hober sig op – tro og tvivl – vantro – hvert år op mod påske er det så sikkert som amen i kirken - at en eller flere agnostikere eller ateister udtaler sig om – at der bestemt ikke er nogen videnskabelig sandsynlighed for at Jesus opstod fra de døde – at det er mere logisk at være ateist – Men hvem siger at menneskelivet nogensinde har været logisk og fornuftigt? – en anden variation hedder at man kun vil tro på det som er videnskabeligt bevist – men det er jo også at rode begreberne sammen – for det vi godt ved i forvejen med sikkerhed – det er jo lige præcis ikke noget vi tror på – det ved vi bare – tro er altid noget med at gå derud – hvor man ikke har sikker grund under fødderne – for sådan er det i høj her på jorden og i hele universet – disse diskussioner ender altid i en hårdknude – derfor vil jeg forsøge mig med Guds egen taktik – dengang han sagde til mennesket: ”Det her med meningen med det hele - er alt for indviklet at forklare til sådan nogen små døgnfluer som jer – lad mig i stedet for fortælle jer en historie” – og sådan blev bibelens fortællinger til – her kommer min forklarende påske historie  som er en anekdote - Inde i en mors mave lå to babyer: 1: "Tror du på liv efter fødslen?" - 2: "Ih ja, selvfølgelig! Der MÅ være et eller andet efter fødslen -  Måske befinder vi os her nu for at forberede os på det, som vi skal blive engang." - 1: "Vås! Der er ikke noget liv efter fødslen -  Hvilken form for liv sku' det være?" - 2: "Det ved jeg ikke, men der vil nok være lysere end her - Måske kommer vi til at gå med vores ben og spise med vores mund - Måske får vi andre sanser, som vi ikke kan forestille os i øjeblikket." - 1: "Det er jo grotesk! Det kan ikke lade sig gøre at gå - Og skulle vi spise med vores mund? Det ' jo latterligt! - Navlestrengen leverer ernæring og alt det, vi behøver-  men hvordan komme til at gå, når navlestrengen er så kort? - Livet efter fødslen er logisk set udelukket." - 2: "Altså, jeg tror, der findes noget, og måske er der anderledes, end der er herinde -  Måske får vi slet ikke brug for denne navlestreng mere." - 1: "Sludder! Og hvis der desuden skulle ske at findes liv derude - hvorfor er der så aldrig nogen, som er vendt tilbage hertil og vist livstegn? -  Fødslen er livets afslutning, og i efter-fødslen er der intet andet end mørke, stilhed og ophør. Vi forsvinder bare." - 2: "Hmm, jeg ved nu ikke... Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at møde Mor, og at hun vil tage sig af os." - 1: "Mor? Tror du helt seriøst på Mor? Det er jo fuldstændigt til grin! Hvis Mor findes, hvor er Hun så nu, hva'?" - 2: "Hun er overalt rundt omkring os. Vi er helt omgivet af Hende. Vi er en del af Hende, og vi lever i Hende. Uden Hende ville og kunne denne verden ikke eksistere." - 1: "Jamen, jeg kan altså ikke se Hende, så det er kun logisk, at Hun ikke findes." - 2: "Af og til når jeg er helt stille og koncentrerer mig om at lytte godt efter, så kan jeg fornemme Hendes nærvær, og jeg kan høre Hendes kærlige stemme komme ned fra oven." – det er ikke kun de små ufødte babyer der lever i deres gen lille lukkede verden – det gør vi alle sammen – og mange af os er sikkert overbeviste om – at det er så det det hele – der er ikke mere end vi ser – groft sagt er baby 1 em tvivler eller ateist, måske ligefrem den vantro Thomas – baby 2 er så den troende, der håber og tror det bedste, måske en Maria Magdalene eller disciplen Johannes – mors mave er verden – og mor svarer her til gud, skaberen og opretholderen af de to babyers lille verden – det kan være svært at forestille sig andet end det man kender i forvejen – og derfor mener baby 1 at fødslen svarer til døden – men baby 2 er overbevist om at fødslen bliver et helt nyt liv med uanede muligheder vi ikke har set endnu – baby 2 ved ikke, men tror, håber og fornemmer – mennesket er skabt i Guds billede – og de to babyer er skabt i deres mors billede – mennesket har en erindring eller en lille gnist af guds væsen indlagt i sit hjerte – baby 1 vil ikke høre tale om den slags, for det er ulogisk efter hvad vores erfaringer i mors mave fortæller os – mor findes ikke, der er  ikke noget bevis for mors eksistens - baby 2 fornemmer alligevel et eller andet under stilheden – noget man kan fornemme under bøn, meditation eller måske ved højtidelige lejligheder i en kirke – det er ikke tilfældig at nogle af ordene til i dag fra 1. Petersbrev  hører vi i kirken ved både ved dåb og ved begravelse: ”Lovet være Gud vor herres Jesu Kristi far – som i sin store barmhjertighed har genfødt os – til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde” – dåben i kirken ses som en genfødsel – en fødsel for 2. gang – fra vand og ud i luft nok engang – og dåben i Jesu navn er også en indvielse til den skæbne der blev hans – til en langfredag og en påskedag – opstandelsen fra de døde er også en ny fødsel – Jesus af Nazaret genfødes som Kristus – Marias søn bliver også Guds søn – han nye liv og nye legeme er ikke som det gamle – ligesom de to babyer i mors mave ikke kan forestille sig livet efter fødslen – mange skeptikere siger at tro og religion er som en krykke  svage mennesker må have som støtte i livet – for mig har troen altid været det modsatte af frygten – et liv uden frygt, fordi jeg tror og håber det bedste og største – tro giver mod til at gå ud på de 70.000 favne vand som søren Kirkegaard siger – men henvisning til Simon Peter der skal prøve at gå på vandet som Jesus – det går fint indtil frygten overmander ham og han begynder at synke – sådan var det for kvinderne ved graven påskemorgen: en blanding af frygt og stor glæde – skal vi håbe og tro  på det utrolige – at Kristus har besejret døden? – eller skal vi fornægte det vi håber og tror - holde hovedet koldt, så vi ikke mister forstanden fuldstændigt? – mange spørgsmålstegn igen – ingen ved noget med sikkerhed – men hvorfor bruge livet til at forvente det værste – når man kan glæde sig hver dag og håbe det bedste – derfor når 2 troende møder hinanden påskemorgen siger nr. 1: Kristus er opstanden – hvortil nr. 2 svarer: Ja! han er sandelig opstanden! glædelig påske! amen!

 

 

 

Hvem ringer klokkerne for?

Forklaringen på det utydelige billede følger!

Ved Prins Henriks død og begravelse modtog alle kirker i Danmark en lind strøm af forordninger og regulativer for, hvordan man skulle flage, hvem der skulle nævnes i kirkebønnen, og ikke mindst hvordan der skulle ringes med kirkeklokkerne før og efter selve bisættelsen fra Christiansborg Slotskirke den 20. februar 2018 kl. 11.00. Det utydelige billede er et forto af en af de svære bjælker oppe ved den store klokke i Nr. Ørslev Kirkes tårn. Mange håndværkere har igennem tiden sat deres autograf efter veludført arbejde (man vil nok ikke sætte sin autograf, hvis man har lavet noget juks). En graver/ringer kunne dog også finde på at notere en vigtig begivenhed på en af de svære egebjælker med en kraftig tømmerblyant. Det er sket her, men desværre er teksten falmet kraftigt de seneste 10 år. Heldigvis har jeg engang noteret den fulde ordlyd ned. Der står:

 "Kongeringning i april 1947 for Christian X (Død 20. april) - Fra kl. 10-12 og 16-18 indtil bi(d)sættelsen - onsdag den 30. april" - underskrevet: "Medhjælper Jens Peder Jensen og frue".

Fremgangsmåden minder temmelig meget om de ringeforordninger alle kirker og offentlige bygninger modtog i anledning af Prins Henriks bisættelse. Ingen tvivl om at fru Jensen også har måttet tage sin ringertørn i løbet af de i alt 4 timers kongeringning den 30. april 1947. Det var jo absolut manuel ringning dengang! Man kan forestille sig, at ægteparret Jensen i tårnet måske har været i besiddelse af en transistor radio, eller at venner og familie har siddet ved et radioapparat i nærheden og fulgt bisættelsen i Roskilde nøje, så de kunne give signal til Jensen og frue oppe i kirketårnet. Ved Prins Henriks bisættelse her den 20. februar 2018 foregik der en livlig diskussion på Nr.Ørslev-Systofte-Sdr.Kirkeby Sognes Facebookside. Folk gik faktisk meget op i om kirkeklokkerne ringede eller ej. Det gjorde alle klokkerne helt sikkert, men vindretningen kunne godt drille lidt, så ikke alle kunne høre det. Det har været svært at være republikaner i Danmark i disse dage, for sådan en begivenhed i kongehuset viser os nok engang, hvad det er, der kan samle nationen i en følelse af fællesskab. Det er ikke så tit, det sker, men meget stærkt og smukt. TF 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sogne ligger lige midt på Falster umiddelbart øst for Nykøbing by. Indtil udgangen 2007 var det også her øens daværende 4 kommuner  grænsede op til hinanden. En enkelt vej i området løb gennem 3 sogne og 3 kommuner på en strækning af nogle få hundrede meter! Over lange stræk var og er det stadigvæk  Tingsted Å, der udgør sognegrænsen mellem de tre sogne og forskellige nabosogne.

 Alle tre sogne har gennem tiden været en del af andre pastorater, og Systofte Sogn var førhen anneks til Nykøbing F. Sogn. Udfra stednavnet ved vi at Sdr. Kirkeby er blandt de ældste kirker på egnen, og en del af kirkens gamle klenodier er nu på Nationalmuseet. Systofte Kirke bærer præg af sin tidligere ejer og øens mægtigste og vigtigste mand til alle tider, nemlig Edward Tesdorf. Nr. Ørslev Kirke var hjemsted for den eneste grundtvigske valgmeninghed, der nogen sinde har været på Lolland - Falster. Det er også historien og stærke selvbevidste bønder og Danmarks første kvindelige præst.  

Nr. Ørslev Kirkes gamle krucifix fra begyndelsen af 1300 tallet. Det kan nu ses i nyrestaureret tilstand på stiftsmuseet i Maribo.

Del af Sdr. Kirkeby Kirkes relief fra begyndelsen af 1100 tallet. Ridderen Thoste og den gejstlige Conrad frembærer gaver til kirken.

 

  

Ingen er helt sikre på hvad disse væsner fra altertavlen i Systofte kirke skal forestille. Er det vand, vind eller ild, der kommer ud af munden?


 


 

 

 

 

 

 

 

Kommende gudstjenester 

 


 22. april, 3. s.e.Påske

 Systofte 10.30

 (Fuglsang kunstmuseum)

  

27. april, Bededag

 Sdr. Kirkeby 10.30

 Nr. Ørslev 14.00

 (Madagaskar / kirkekaffe)

  

29. april, 4. s.e. Påske

 Systofte 10.30

 Sdr. Kirkeby 14.00

 (Kirkekaffe)

  

6. maj, 5. s.e. Påske

 Nr. Ørslev   10.30

 (Christina Rygaard Kristiansen)

  

10. maj, Kristi Himmelfart

 Nr. Ørslev 9.00

 Systofte 10.30

  

Lørdag den 12. maj

 Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

  

13. maj, 6.s.e. Påske

 Systofte 110.30

 Sdr. Kirkeby 14.00

 (Meditation med Kristuskrans)

 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)