Du er her:  Velkommen

Velkommen

  

Kristuskrans Meditation             

Du kan komme til Kristuskrans meditation:  Onsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Klosterkirken, søndag den 29. oktober kl. 14.00 i Sdr. Kirkeby Kirke og søndag den 12. november kl.14.00 i Nr. Ørslev Kirke kl. 17.00. Alle tre gange ved sygehuspræst Birthe Gunhild Friis og sognepræst Tom Friis. Det bliver små gudstjenester med meditation og refleksion over høst og efterår. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjenesten og får en lille folder med hjem til evt. eget brug efterfølgende. Alle er hjerteligt velkomne.

 

Alle Helgen

Er dagen, hvor vi mindes de døde. Traditionen tro vil vi i kirken nævne navnene på dem, som er gået bort i sognene siden sidste Alle Helgen. Det gælder også navnene på dem, som er blevet begravet eller bisat fra vores kirker, selvom de har boet uden for området. Dette finder sted på Alle Helgen søndag den 5. november i Nr. Ørslev Kirke kl. 10.30 og Sdr. Kirkeby Kirke kl. 14.00 og Systofte Kirke 19.00

 

 

 ----------------------------------------------

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sogne ligger lige midt på Falster umiddelbart øst for Nykøbing by. Indtil udgangen 2007 var det også her øens daværende 4 kommuner  grænsede op til hinanden. En enkelt vej i området løb gennem 3 sogne og 3 kommuner på en strækning af nogle få hundrede meter! Over lange stræk var og er det stadigvæk  Tingsted Å, der udgør sognegrænsen mellem de tre sogne og forskellige nabosogne.

 Alle tre sogne har gennem tiden været en del af andre pastorater, og Systofte Sogn var førhen anneks til Nykøbing F. Sogn. Udfra stednavnet ved vi at Sdr. Kirkeby er blandt de ældste kirker på egnen, og en del af kirkens gamle klenodier er nu på Nationalmuseet. Systofte Kirke bærer præg af sin tidligere ejer og øens mægtigste og vigtigste mand til alle tider, nemlig Edward Tesdorf. Nr. Ørslev Kirke var hjemsted for den eneste grundtvigske valgmeninghed, der nogen sinde har været på Lolland - Falster. Det er også historien og stærke selvbevidste bønder og Danmarks første kvindelige præst.  

Nr. Ørslev Kirkes gamle krucifix fra begyndelsen af 1300 tallet. Det kan nu ses i nyrestaureret tilstand på stiftsmuseet i Maribo.

Del af Sdr. Kirkeby Kirkes relief fra begyndelsen af 1100 tallet. Ridderen Thoste og den gejstlige Conrad frembærer gaver til kirken.

 

  

Ingen er helt sikre på hvad disse væsner fra altertavlen i Systofte kirke skal forestille. Er det vand, vind eller ild, der kommer ud af munden?


 


 

 

 

 

 

 

 

Kommende gudstjenester 

 


 

 

 

12. november, 22. s. e. Trin.

 Nr. Ørslev 14.00

 (Meditation med Kristuskrans)

  

19. november, 23. s. e. Trin.

 Systofte 10.30

 Sdr. Kirkeby 14.00

  

Tirsdag den 21. november

 Sdr. Kirkeby koncert 19.00

 

 

26. november, sidste s. i Kirkeåret

 Nr. Ørslev 14.00

 (Christina Rygaard Kristiansen)

  

3. december, 1. s. i Advent

 Systofte 14.00

 Sdr. Kirkeby 16.00

 (Familiegudstjenester med kor)

 

 

 

Tirsdag den 5. december

 

Sangaften 19.00

 

 

 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)