Du er her:  Velkommen

Velkommen

De nye menighedsråd

Menighedsrådsvalget blev hos os afgjort ved et såkaldt ”fredsvalg” for både Nr. Ørslev-Systofte Menighedsråd og for Sdr. Kirkeby Menighedsråd. Det betyder, at man blev enige om at opstille en liste på Opstillings- og Orienteringsmødet den 13/9, og nok så vigtigt, at der ikke kom nogle alternative lister inden tidsfristens udløb den 27/9. Hvis dette var sket, skulle vi have ”kampvalg” med stemmeurner og valgtilforordnede. Menighedsrådene har netop konstitueret sig.

Nr. Ørslev–Systofte Menighedsråd er blevet udvidet med en person for hvert sogn. Vi byder velkommen til de to nye medlemmer, Jannie Bech og Poul Aage. Det samlede antal medlemmer af rådet er nu 8:

Knud Brusgaard Nielsen (NØ; Formand, Underskriftberettiget, Valgudvalgsformad), John Nielsen (NØ; Kirkeværge), Søren Dahldorph Jørgensen (NØ; Intern Kasserer), Jannie Bech (NØ; Kontaktperson), Jens Lollike (SY; Næstformand, Underskriftberettiget, Valgudvalg), Else Marie Petersen (SY; Kirkeværge, Præstegårdsudvalg), Jette Madsen (SY; Valgudvalg), Poul Aage (SY; Præstegårdsudvalg).

Suppleanter:

Christina Jakobsen (NØ), Pia Grønning (NØ), Jane Jørgensen (SY)

Sdr. Kirkeby Menighedsråd består i den kommende periode består af:

Hans Henrik Munk Jensen (Formand, Valgudvalg, Underskriftberettiget), Bo Sort Søgaard (Kasserer, Underskriftberettiget), Mette Aagaard (Kontaktperson, Præstegårdsudvalg, Valgudvalg), Carina Holst (Næstformand), Jan Holst (Valgudvalg)

Suppleanter:

Ulla Jørgensen (Kirkeværge, Sekretær), Solvej Hansen (Sekretær), Annette Lindskov Petersen.

Louise Nielsen og Solvej Hansen forlader rådet, og vi takker for indsatsen (Solvej fortsætter dog som suppleant). Samtidig byder vi velkomne til de to nye medlemmer, Mette Aagaard og Bo Sort Søgaard

 

 ----------------------------------------------

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sogne ligger lige midt på Falster umiddelbart øst for Nykøbing by. Indtil udgangen 2007 var det også her øens daværende 4 kommuner  grænsede op til hinanden. En enkelt vej i området løb gennem 3 sogne og 3 kommuner på en strækning af nogle få hundrede meter! Over lange stræk var og er det stadigvæk  Tingsted Å, der udgør sognegrænsen mellem de tre sogne og forskellige nabosogne.

 Alle tre sogne har gennem tiden været en del af andre pastorater, og Systofte Sogn var førhen anneks til Nykøbing F. Sogn. Udfra stednavnet ved vi at Sdr. Kirkeby er blandt de ældste kirker på egnen, og en del af kirkens gamle klenodier er nu på Nationalmuseet. Systofte Kirke bærer præg af sin tidligere ejer og øens mægtigste og vigtigste mand til alle tider, nemlig Edward Tesdorf. Nr. Ørslev Kirke var hjemsted for den eneste grundtvigske valgmeninghed, der nogen sinde har været på Lolland - Falster. Det er også historien og stærke selvbevidste bønder og Danmarks første kvindelige præst.  

Nr. Ørslev Kirkes gamle krucifix fra begyndelsen af 1300 tallet. Det kan nu ses i nyrestaureret tilstand på stiftsmuseet i Maribo.

Del af Sdr. Kirkeby Kirkes relief fra begyndelsen af 1100 tallet. Ridderen Thoste og den gejstlige Conrad frembærer gaver til kirken.

 

  

Ingen er helt sikre på hvad disse væsner fra altertavlen i Systofte kirke skal forestille. Er det vand, vind eller ild, der kommer ud af munden?


 


 

 

 

 

 

 

 

Kommende gudstjenester 

 


 

25. maj, Kristi Himmelfart

 Systofte 10.30

 Nr. Ørslev 14.00 (Meditation med Kristuskrans)

 

  

28. maj, 6. s. e. Påske

 Nr. Ørslev 10.30

 Sdr. Kirkeby 14.00 (Kirkernes kor medvirker)

 

  

Lørdag den 3. juni

 Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

 

  

4. juni, Pinsedag

 Systofte 9.00

 Sdr. Kirkeby 10.30

 

  

5. juni, 2.Pinsedag

 Nr. Ørslev 14.00 (Friluftsgudstjeneste med Kor og Dåb)

 


 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)