Du er her:  Velkommen

Velkommen

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sogne ligger lige midt på Falster umiddelbart øst for Nykøbing by. Indtil udgangen 2007 var det også her øens daværende 4 kommuner  grænsede op til hinanden. En enkelt vej i området løb gennem 3 sogne og 3 kommuner på en strækning af nogle få hundrede meter! Over lange stræk var og er det stadigvæk  Tingsted Å, der udgør sognegrænsen mellem de tre sogne og forskellige nabosogne.

 Alle tre sogne har gennem tiden været en del af andre pastorater, og Systofte Sogn var førhen anneks til Nykøbing F. Sogn. Udfra stednavnet ved vi at Sdr. Kirkeby er blandt de ældste kirker på egnen, og en del af kirkens gamle klenodier er nu på Nationalmuseet. Systofte Kirke bærer præg af sin tidligere ejer og øens mægtigste og vigtigste mand til alle tider, nemlig Edward Tesdorf. Nr. Ørslev Kirke var hjemsted for den eneste grundtvigske valgmeninghed, der nogen sinde har været på Lolland - Falster. Det er også historien og stærke selvbevidste bønder og Danmarks første kvindelige præst.  

Nr. Ørslev Kirkes gamle krucifix fra begyndelsen af 1300 tallet. Det kan nu ses i nyrestaureret tilstand på stiftsmuseet i Maribo.

Del af Sdr. Kirkeby Kirkes relief fra begyndelsen af 1100 tallet. Ridderen Thoste og den gejstlige Conrad frembærer gaver til kirken.

 

  

Ingen er helt sikre på hvad disse væsner fra altertavlen i Systofte kirke skal forestille. Er det vand, vind eller ild, der kommer ud af munden?


 


 

 

 

 

 

 

 

Kommende gudstjenester 

 


 

 

17. april, 3. s. e. Påske

  Nr. Ørslev 10.30

  Sdr. Kirkeby 13.00 (Gospelgudstjeneste med Unique)

 

Tirsdag den 19. april

  Sangaften 19.00

  

22. april, Bededag

 Nr. Ørslev 10.00 (Konfirmation)

  

24. april, 4. s. e. Påske

  Sdr. Kirkeby 9.00

  Systofte 10.30

  

1. maj, 5. s. e. Påske

 Nr. Ørslev 19.00

  (Christina R Kristiansen)

  

5. maj, Kristi Himmelfart

 Sdr. Kirkeby 9.00

  Systofte 10.30

  

8. maj, 6. s. e. Påske

  Sdr. Kirkeby 9.00

  Nr. Ørslev 10.30


 

  

 

 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Søg først Guds rige

og hans retfærdighed,

så skal alt det andet

 gives jer  i tilgift."   

(Matthæus 6,33)